Ineke helpt uitvaartverzorging

Ineke helpt; uitvaartverzorging

06 - 83 66 92 22

 
 

Even voorstellen

 

Mijn naam is Ineke van Bennekom.

In 2003 ben ik begonnen als uitvaartverzorgster bij Miltenburg Uitvaartverzorging in Odijk. Ik had natuurlijk wel een opleiding gevolgd maar in de praktijk leer je het vak pas echt. Van Peter Miltenburg en van mijn collega’s leerde ik de fijne kneepjes van het vak.

Bijna vijftien jaar later is het tijd voor een nieuwe stap: mijn eigen bedrijf “Ineke helpt” .

Hier kan ik naar eigen inzicht “mijn families” de aandacht geven die ze nodig hebben.

Door samen te werken met Liesbeth van der Donk, uitvaart begeleidster uit Wijk bij Duurstede, is de continuïteit gewaarborgd en staan we samen sterker.

Het brengen van rust en structuur in de organisatie van de uitvaart is mijn grote kwaliteit. Ik luister naar uw wensen; ieder mens is anders en zo is ook geen uitvaart gelijk. Wat past bij de overledene? Wat past bij u? Samen onderzoeken we de mogelijkheden.

Niet alles hoeft op de eerste dag besloten te worden. Ik help u de prioriteiten te stellen om samen te komen tot een passend afscheid. Ook met de inhoudelijke kant van de plechtigheid kan ik u, zo nodig, helpen.


Vooraf ...

Het is mogelijk vooraf al een gesprek te voeren over uw wensen betreffende uw uitvaart.

Dit kan zijn als er nog niets aan de hand is; als u bijvoorbeeld wilt weten of uw verzekering hoog genoeg is, of als u voor uzelf en uw naasten al vast wat op papier wilt hebben.

Het kan ook zijn dat het afscheid dichtbij is. Het bespreken van de wensen kan heel confronterend zijn maar het kan ook rust geven. Als je weet wat er na het overlijden gaat gebeuren dan kan dat onderwerp “geparkeerd” worden en kunnen we ons richten op de mens die we nu nog bij ons hebben.

In een voorbespreking hebben we het over wensen en mogelijkheden. Ik maak een verslag van dit gesprek en maak een kostenbegroting. Wordt het overlijden al snel verwacht dan bespreken we ook welke stappen er al gezet kunnen worden (mits u er aan toe bent). Een actuele adreslijst is dan vaak het eerste “huiswerk”.

Een voorbespreking is vrijblijvend en kosteloos.


 
Jaëlle Burger Fotografie Puur
Jaëlle Burger Fotografie Puur

Als het zover is

Als eerste gaat de aandacht naar de zorg voor de overledene. Hiermee kan gestart worden nadat een arts de dood heeft vastgesteld. U kunt wel eerder bellen om e.e.a. te overleggen. Iemand kan thuis opgebaard worden, op de eigen kamer in een zorginstelling of in een rouwcentrum. Iemand kan op bed opgebaard worden of meteen in een kist. U kunt zelf de overledene wassen en kleden, we kunnen het samen doen, of wij doen het voor u.

Vervolgens gaan we rond de tafel zitten om de grote lijn van de uitvaart te bespreken. Begraven of cremeren, kerkelijk of algemeen; wat gaan we doen, wanneer en waar. Zijn de wensen van de overledene bekend? Waar heeft u behoefte aan? Soms heeft het wat meer tijd nodig om de wensen duidelijk te krijgen. Dat is niet erg.

Zijn de wensen duidelijk dan worden de afspraken gemaakt met de locatie, de kerk, de begraafplaats, het crematorium, het restaurant voor condoleance na afloop.

Pas als alle afspraken gemaakt zijn kan er een rouwkaart gemaakt worden. Zo nodig kan er een advertentie geplaatst worden.

Als de rouwkaart klaar is bespreken we wat er nog meer moet gebeuren en wanneer we dat doen.

Denk hierbij aan invulling van de plechtigheid, bespreken van vervoer, bloemen, consumpties bij de condoleance. Alles kan besproken worden, maar zeker niet alles hoeft in het eerste gesprek. Het is ook belangrijk dat u, als naaste familie, de tijd krijgt om afscheid te nemen en te rouwen.

Als uitvaartverzorgster is het mijn taak om de grote lijn vast te houden. Ik draag de mogelijkheden aan, de familie neemt de beslissingen. Samen komen we tot een afscheid naar uw wensen.


 
Na de uitvaart

Akte van Overlijden

Ik verzorg voor u de aangifte overlijden bij de gemeente. De Akte van Overlijden heeft u nodig om e.e.a. af te wikkelen. U kunt de akte inscannen en daarmee diverse instanties digitaal informeren.

De Belastingdienst en de Sociale Verzekerings Bank hebben een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie. Zij krijgen automatisch bericht van overlijden.

Banken krijgen niet automatische bericht. Hier moet u zelf voor zorgen. Dat hoeft echter niet direct. U mag gerust wachten tot na de uitvaart. Houdt wel goed overzicht van wat er op de bankrekening gebeurt na het overlijden. Een machtiging voor een bankrekening vervalt op het moment dat de machtiging-gever overlijdt.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden


Verzekeringen

Voor het incasseren van polissen kan ik u op weg helpen met de benodigde informatie.

Wilt u dat ik de polissen voor u incasseer (en in mindering breng op de uitvaartnota) dan staat daar een kleine vergoeding tegenover.

Ook heel oude polissen kunnen nog steeds geïncasseerd worden.

Dankbetuiging

Wilt u enkele weken na de uitvaart een dankbetuiging of gedachteniskaartje versturen, dan kan ik u daarbij helpen. U kunt ook kiezen voor een dank-advertentie.


 
Jaëlle Burger Fotografie Puur
Jaëlle Burger Fotografie Puur

Begeleiden van kinderen

Als ouder wil je je kind behoeden voor pijn en verdriet. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand en komt de dood vroeg of laat op ons pad.

We leren onze kinderen lopen, fietsen, enzovoorts. Laten we ze ook leren met de dood om te gaan.

Al zijn kinderen nog zo klein, ze merken wanneer er iets aan de hand is. U bent gespannen na het overlijden van een naaste, de dagelijkse routine is verstoord.

Hou uw kind niet weg voor wat er gaande is.

* vertel dat u verdrietig bent omdat …. overleden is. Dat het erg is dat hij/zij er straks niet meer is, maar dat er veel mooie herinneringen aan hem/haar zijn. Vertel dat u bezig bent met het laatste afscheid, een bijeenkomst waarin iedereen elkaar kan vertellen over de overledene.

* neem uw kind mee naar de plaats van opbaring en neem daar rustig de tijd. Pak er een stoel bij, zorg voor rust en aandacht. Een kind is nieuwsgierig, wil misschien wel voelen hoe koud iemand is. Dat mag natuurlijk, het benadrukt het verschil met iemand die slaapt; die is warm. Laat uw kind merken dat er niets is om bang voor te zijn.

De aandacht spanne van een kind is kort. Dat is niet erg. Met name als iemand thuis opgebaard is kan een kind makkelijk verschillende keren binnenlopen bij de overledene en daarna weer verder spelen.

* Een kind kan een tekening maken of iets anders voor de overledene. Er kunnen kaarsjes aangestoken worden die op de kist staan.

* Er zijn boekjes en prentenboeken over de dood. Die kunt u samen met uw kind lezen.

Betrek uw kind bij het afscheid. Het mooiste voorbeeld wat we onze kinderen kunnen geven is een liefdevol afscheid van de overledene.


 

Links

Rouw

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Telefoon: 033 – 461 6886
www.landelijksteunpuntrouw.nl/

Vereniging Ouders van een Overleden Kind

www.oudersoverledenkind.nl/

Stichting Achter De Regenboog

Voor verliesverwerking met kinderen en jongeren
Advieslijn: 085-047 15 71
www.achterderegenboog.nl/

In de wolken

Boeken, brochures, lezingen over rouw

www.in-de-wolken.nl

www.rouw.nl


muziek in het crematorium

crematorium Noorderveld in Nieuwegein :

https://www.ceremony.media/nl/music_files?showcase_user_id=9

crematorium Den en Rust, Bilthoven en Domstede, Utrecht Leidsche Rijn :

https://dela.plechtigheidonline.nl/muziekboek

crematorium Daelwijck in Utrecht :

https://daelwijck.plechtigheidonline.nl/musicbook

crematorium Zeister Bosrust in Zeist:

https://zeist.plechtigheidonline.nl/musicbook

crematorium Amersfoort in Leusden :

https://cba-amersfoort.nl/muziekboekpraktisch

teksten voor de rouwkaart

www.uitvaartinfotheek.nl/overlijden/tekstenrouwkaarten

hoe verder met Facebook, LinkedIn e.d.

www.lifetri.nl/sociale-media-testament/handleiding

wat te regelen na de uitvaart:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden

grafmonument

www.vandamnatuursteen.nl


diversen

Natuurfoto's: copyright Jaëlle Burger. www.jaelleburger.weebly.com


Jaëlle Burger Fotografie Puur